انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
رساله فی تراجع سعر النقود بالأمر السلطانی للشیخ عبد القادر بن محمد بن حسب الله الحسینی الحنفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

رساله فی تراجع سعر النقود بالأمر السلطانی للشیخ عبد القادر بن محمد بن حسب الله الحسینی الحنفی

نوشتاری پیرامون کاهش ارزش پول با حکم حکومتی نوشته ی شیخ عبدالقادر بن محمد بن حسب الله حسینی حنفی

مفتی حلب در اوایل قرن 13 هجری ( تألیف شده در سال 1216 ه.ق. )

کلیدواژه ها : پول ، قرارداد (العقد) ، قیمت (السعر) ، فروش (البیع).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.657.fa
برگشت به اصل مطلب