انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
محمد عمر شابرا : النظام النقدی و المصرفی فی اقتصاد إسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

محمد عمر شابرا : النظام النقدی و المصرفی فی اقتصاد إسلامی

یادداشتی پیرامون کتاب جناب محمد عمر چپرا : « نظام پولی و بانکی در اقتصاد اسلامی »

نوشته ی : عبدالوهاب خیاطه

کلیدواژه ها : سرمایه داری ( الرأسمالی ) ، نظام مصرفی ، بهره ( الفائده ) ، سود ( الربح ) ، پول ( النقود ) ، تأمین مالی ( التمویل ) ، مشارکت ، بانک ( المصرف ) ، سپرده ها ( الودائع ) ، سرمایه ( رأس المال ) .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.656.fa
برگشت به اصل مطلب