انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
الحاجات الأساسیه و توفیرها فی الدوله الإسلامیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

الحاجات الأساسیه و توفیرها فی الدوله الإسلامیه

نیازهای اساسی و تدارک آن در دولت اسلامی

نوشته ی: عابدین احمد سلامه

کلیدواژه ها : دولت ، توزیع ، فقر ، زکات ، تأمین اجتماعی(الضمان الاجتماعی) .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.655.fa
برگشت به اصل مطلب