انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
زکاه الدیون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

زکاه الدیون

زکات بدهی ها

نوشته ی: رفیق یونس المصری

کلیدواژه ها : زکات ، بدهی ( الدین ) ، بستانکار ( الدائن ) ، بدهکار ( المدین ) ، دارایی ( المال ) ، بهره ( الفائده ) ، قرض ، بانک ( المصرف ) .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.653.fa
برگشت به اصل مطلب