انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
التفضیل الزمنی و قرار الادخار فی الاقتصاد الإسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

التفضیل الزمنی و قرار الادخار فی الاقتصاد الإسلامی

زمان سنجی و ثبات پس انداز در اقتصاد اسلامی

نوشته ی : نجاح عبدالعلیم أبوالفتوح

کلیدواژه ها : مصرف ( الاستهلاک ) ، بهره ( الفائده ) ، پس انداز ( الادخار ) ، درآمد ( الدخل ) ، اعتدال .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.427.fa
برگشت به اصل مطلب