انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
تحلیل نظری نظام بانکی اسلامی بدون بهره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

النظام المصرفی الإسلامی الخالی من الفائده

تحلیل نظری نظام بانکی اسلامی بدون بهره

ترجمه به عربی : محسن س. خان

کلیدواژه ها : اقتصاد اسلامی ، بهره ( الفائده ) ، ربا ، سود ( الربح ) ، بانک ( المصرف ) نظام بانکی ( النظام المصرفی ) ، سرمایه ( رأس المال ) ، سهام ( الأسهم ) ، بازار ( السوق ) ، درآمد ( الدخل ) .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.424.fa
برگشت به اصل مطلب