انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
زکات سهام در شرکت ها بررسی اختلاف نظرها در برخی آرای جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
زکاه الأسهم فی الشرکات مناقشه بعض الآراء الحدیثه
زکات سهام در شرکت ها بررسی اختلاف نظرها در برخی آرای جدید
 مولف: دکتر حسن عبد الله الأمین
کلیدواژه ها: زکات ، سود ، سهام
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.17.fa
برگشت به اصل مطلب