انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- پایان نامه
برآورد کشش ارزی و درآمدی تابع تقاضا برای واردات کل کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برآورد کشش ارزی و درآمدی تابع تقاضا برای واردات کل کشور
مولف: سلیمان قاسمیان

برای دریافت فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.101.19.fa
برگشت به اصل مطلب