انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
تجارت (صادرات) و اقتصاد اسلامی: ارزیابی تحلیلی از ایران و کشورهای اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تجارت (صادرات) و اقتصاد اسلامی: ارزیابی تحلیلی از ایران و کشورهای اسلامی

نویسنده:علی حسین صمدی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.283.fa
برگشت به اصل مطلب