انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
تحلیلی از سیستم مالیه اسلامی و بررسی اثر جهانی شدن بر آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تحلیلی از سیستم مالیه اسلامی و بررسی اثر جهانی شدن بر آن

نویسندگان: دکتر رضا اکبریان و عمادالدین سخایی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.282.fa
برگشت به اصل مطلب