انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
شرط لازم اصلاحات اقتصادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شرط لازم اصلاحات اقتصادی

نویسندگان: مسعود صوفی مجیدپور و محمد رضا معینی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.279.fa
برگشت به اصل مطلب