انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
صنایع کوچک و اصلاحات اقتصادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صنایع کوچک و اصلاحات اقتصادی

نویسندگان: دکتر محمد مولایی و مرحوم دکتر مرتضی قره باغیان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.278.fa
برگشت به اصل مطلب