انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
رشد، نابرابری و فقر(تصویری از عملکرد برخی کشورهای اسلامی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رشد، نابرابری و فقر(تصویری از عملکرد برخی کشورهای اسلامی)

نویسنده:علی محمد احمدی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.276.fa
برگشت به اصل مطلب