انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
نظازت و دخالت دولت اسلامی در بازار با نگاهی اجمالی به قانون اساسی و عملکرد ج.ا. ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نظازت و دخالت دولت اسلامی در بازار با نگاهی اجمالی به قانون اساسی و عملکرد ج.ا. ایران

نویسنده:محمد نقی نظرپور

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.268.fa
برگشت به اصل مطلب