انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
نگرشی در پدیدیه وقف و کاربرد آن در حل مشکلات اقتصاد جدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نگرشی در پدیدیه وقف و کاربرد آن در حل مشکلات اقتصاد جدید

نویسنده:دکتر صادق بختیاری

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.267.fa
برگشت به اصل مطلب