انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
محاسبه زکات فطره در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

محاسبه زکات فطره در ایران

نویسنده:سید ضیاء الدین کیاء الحسینی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.264.fa
برگشت به اصل مطلب