انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
موانع توسعه فرهنگ و تفکر اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

موانع توسعه فرهنگ و تفکر اقتصاد اسلامی

نویسنده:دکتر سید کاظم صدر

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.262.fa
برگشت به اصل مطلب