انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
لزوم اصلاحات ساختاری در بخش محیط زیست کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

لزوم اصلاحات ساختاری در بخش محیط زیست کشور

نویسنده:دکتر لطفعلی عاقلی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.257.fa
برگشت به اصل مطلب