انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
کلیاتی در مورد توسعه صنعتی از نظر اسلام

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

کلیاتی در مورد توسعه صنعتی از نظر اسلام

نویسنده:محمد جواد شجاعی شکوری

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.256.fa
برگشت به اصل مطلب