انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
جهانی شدن و اصلاحات، پیوندها و تجربه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جهانی شدن و اصلاحات، پیوندها و تجربه ها
نویسنده:دکتر علی اکبر ناجی میدانی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.253.fa
برگشت به اصل مطلب