انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
اسلام و توسعه پایدار

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اسلام و توسعه پایدار
نویسندگان:دکتر ابوالقاسم اثنی عشری و مریم عبیری
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.246.fa
برگشت به اصل مطلب