انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
آزمون نظریه های علمی(تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آزمون نظریه های علمی(تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاد اسلامی
نویسنده:دکتر سید علی اصغر هدایتی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.164.fa
برگشت به اصل مطلب