انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
بررسی نظری تاثیر نظام بانکداری غیر ربوی بر پدیده حرکت سرمایه بین داخل و خارج

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بررسی نظری تاثیر نظام بانکداری غیر ربوی بر پدیده حرکت سرمایه بین داخل و خارج
نویسنده:دکتر محمد واعظ
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.127.fa
برگشت به اصل مطلب