انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
بررسی نحوه رویارویی دولی اسلامی با پدیده انحصار و تجارب جمهوری اسلامی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بررسی نحوه رویارویی دولی اسلامی با پدیده انحصار و تجارب جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: دکتر لطفعلی عاقلی و رضا وفایی یگانه
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.126.fa
برگشت به اصل مطلب