[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مشخصات انجمن::
اعضاء انجمن::
رئیس انجمن::
تفاهم‌نامه‌های انجمن::
صورت جلسات::
بانک اطلاعات::
نشریه اقتصاد اسلامی::
نشریه اقتصاد و بانکداری
      اسلامی
::
نشریه نظریه های کاربردی اقتصاد::
کمیته‌های انجمن::
اخبار نشست‌ها::
اخبار همایش::
جشنواره اقتصاد اسلامی::
عضویت ::
برقراری ارتباط::
پست الکترونیک::
مجلات انجمن::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: سخنرانی دکتر عاقلی پیرامون اقتصاد ایران
:: صورتجلسه
:: فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی
..
:: FINANCIAL DEVELOPMENT IN ARAB COUNTRIES ::

FINANCIAL DEVELOPMENT IN ARAB COUNTRIES

Edited By: Khaled A.Hussein and M.F.Omran

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2945 بار   |   دفعات چاپ: 1039 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 91 بار   |   0 نظر
>
:: CORPORATE GOVERNANCE IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS ::

CORPORATE GOVERNANCE IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS

By: M.Umar chapra and Habib Ahmed

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2504 بار   |   دفعات چاپ: 942 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 88 بار   |   0 نظر
>
:: CONTEMPORARY PRACTICES OF ISLAMIC FINANCING TECHNIQUES ::

CONTEMPORARY PRACTICES OF ISLAMIC FINANCING TECHNIQUES

By: Dr.AUSAF AHMAD

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2309 بار   |   دفعات چاپ: 875 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 91 بار   |   0 نظر
>
:: SOMALIA WITH POLICY IMPLICATIONS FOR REGIONAL COOPERATION ::

SOMALIA WITH POLICY IMPLICATIONS FOR REGIONAL COOPERATION

By: Dr.Mahamoud A.Gulaid

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2501 بار   |   دفعات چاپ: 973 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 95 بار   |   0 نظر
>
:: ASSESSMENT OF THE PRACTICE OF ISLAMIC FINANCIAL INSTRUMENTS ::

ASSESSMENT OF THE PRACTICE OF ISLAMIC FINANCIAL INSTRUMENTS:THE CASE OF IDB UNIT INVESTMENT FUND AND ISLAMIC BANKS PORTFOLIO

By: BOUALEM BENDJILALI

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2438 بار   |   دفعات چاپ: 908 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 86 بار   |   0 نظر
>
:: AN INTRA-TRADE CONOMETRIC MODEL FOR OIC MEMBER COUNTRIES ::

AN INTRA-TRADE CONOMETRIC MODEL FOR OIC MEMBER COUNTRIES:A CROSS-COUNTRY ANALYSIS

By:Boualem Bendjilali

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2392 بار   |   دفعات چاپ: 881 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 97 بار   |   0 نظر
>
:: AN ESTIMATION OF LEVEL OF DEVELOPMEN ::

AN ESTIMATION OF LEVEL OF DEVELOPMEN

A COMPARATIVE STUDY ON IDB MEMBERS OF OIC - 1995

By: Morteza Gharehbaghian

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

دفعات مشاهده: 2523 بار   |   دفعات چاپ: 900 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 86 بار   |   0 نظر
>
:: AL-QIYAS(ANALOGY) AND ITS MODERNAPPLICATIONS ::

AL-QIYAS(ANALOGY) AND ITS MODERNAPPLICATIONS

By: Muhammad Al-Mukhtar Al-Salami Grand Mufti Of The Republic Of Tunisia

Translated from Arabic by: Prof.Dr.Mohammad Hashim Kamali

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2528 بار   |   دفعات چاپ: 892 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 88 بار   |   0 نظر
>
:: AL-GHARAR IN CONTRACTS AND ITS EFFECTS ON CONTEMPORARY TRANSACTIONS ::

AL-GHARAR IN CONTRACTS AND ITS EFFECTS ON CONTEMPORARY TRANSACTIONS

By:Siddiq Mohammad Al-Ameen.Al-Dhareer

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. 

دفعات مشاهده: 2699 بار   |   دفعات چاپ: 1006 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 99 بار   |   0 نظر
>
:: A SURVEY OF THE INSTITUTION OF ZAKAH ::

A SURVEY OF THE INSTITUTION OF ZAKAH:ISSUES.THEORIES AND ADMINISTRATION

By:Abu Al-Hasan sadeq

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2579 بار   |   دفعات چاپ: 992 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 99 بار   |   0 نظر
>
:: A MICROECONOMIC MODEL OF AN ISLAMIC BANK ::

A MICROECONOMIC MODEL OF AN ISLAMIC BANK

By:HABIB AHMED

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 3078 بار   |   دفعات چاپ: 1074 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 91 بار   |   0 نظر
>
:: OPERATIONAL STRUCTURE FOR ISLAMIC EQUITY FINANCE ::

OPERATIONAL STRUCTURE FOR ISLAMIC EQUITY FINANCE

By:Dr.HABIB AHMED

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 3120 بار   |   دفعات چاپ: 1102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 89 بار   |   0 نظر
>
:: THE JA ALA CONTRACT AND ITS APPLICABILITY TO THE MINING SECTOR ::

THE JA ALA CONTRACT AND ITS APPLICABILITY TO THE MINING SECTOR

By: Dr.Boualem Bendjilal DISCUSSINO PAPER NO.14

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2515 بار   |   دفعات چاپ: 897 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 95 بار   |   0 نظر
>
:: SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MUSLIM COUNTRIES ::

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MUSLIM COUNTRIES

By:MONZER KAHF

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 3039 بار   |   دفعات چاپ: 1084 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 89 بار   |   0 نظر
>
:: BIBA BANK INTEREST AND THE RATIONALE OF ITS PROHIBITION ::

BIBA BANK INTEREST AND THE RATIONALE OF ITS PROHIBITION

By:Mohammad Nejatullah Siddiqi

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2616 بار   |   دفعات چاپ: 918 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 97 بار   |   0 نظر
>
:: CHALLENGES AND SUSTAINABILITY ::

ON THE EXPERIENCE OF ISLAMIC AGRICULTURAL FINANCE IN SUDAN: CHALLENGES AND SUSTAINABILITY

By:Adam B.Elhiraika

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2590 بار   |   دفعات چاپ: 963 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 88 بار   |   0 نظر
>
:: ON THE DESIGN AND EFFECTS OF MONETARY POLICY IN AN ISLAMIC FRAMEWORK: THE EXPERIENCE OF SUDAN ::

ON THE DESIGN AND EFFECTS OF MONETARY POLICY IN AN ISLAMIC FRAMEWORK: THE EXPERIENCE OF SUDAN

By:Adam B.Elhiraika

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2616 بار   |   دفعات چاپ: 925 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 93 بار   |   0 نظر
>
:: Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation ::

Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation

By:Habib Ahmed

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2607 بار   |   دفعات چاپ: 968 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 88 بار   |   0 نظر
>
:: Study Carried ::

GUIDELINE FOR A NATIONAL IT STRATEGY

A Study Carried out by MSC Technology Centre Malaysia

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2828 بار   |   دفعات چاپ: 1028 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 86 بار   |   0 نظر
>
:: ISLAMIC EQUITY FUNDS THE MODE OF RESOURCE MOBILIZATION AND PLACEMENT ::

ISLAMIC EQUITY FUNDS THE MODE OF RESOURCE MOBILIZATION AND PLACEMENT

By:Osman Babikir Ahmed

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2617 بار   |   دفعات چاپ: 918 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 91 بار   |   0 نظر
>
:: سایر مطالب این بخش: ::
:: AN ESTIMATION OF LEVEL OF DEVELOPMEN - 1391/7/16 -
:: AL-QIYAS(ANALOGY) AND ITS MODERNAPPLICATIONS - 1391/7/16 -
:: AL-GHARAR IN CONTRACTS AND ITS EFFECTS ON CONTEMPORARY TRANSACTIONS - 1391/7/16 -
:: A SURVEY OF THE INSTITUTION OF ZAKAH - 1391/7/16 -
:: A MICROECONOMIC MODEL OF AN ISLAMIC BANK - 1391/7/16 -
:: OPERATIONAL STRUCTURE FOR ISLAMIC EQUITY FINANCE - 1391/7/16 -
:: THE JA ALA CONTRACT AND ITS APPLICABILITY TO THE MINING SECTOR - 1391/7/16 -
:: SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MUSLIM COUNTRIES - 1391/7/16 -
:: BIBA BANK INTEREST AND THE RATIONALE OF ITS PROHIBITION - 1391/7/16 -
:: CHALLENGES AND SUSTAINABILITY - 1391/7/16 -
:: ON THE DESIGN AND EFFECTS OF MONETARY POLICY IN AN ISLAMIC FRAMEWORK: THE EXPERIENCE OF SUDAN - 1391/7/16 -
:: Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation - 1391/7/16 -
:: Study Carried - 1391/7/16 -
:: ISLAMIC EQUITY FUNDS THE MODE OF RESOURCE MOBILIZATION AND PLACEMENT - 1391/7/16 -
:: ISLAMIC BANKING: ANSWERS TO SOME FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - 1391/7/16 -
:: THEORETICAL FOUNDATIONS OF ISLAMIC ECONOMIC - 1391/7/16 -
:: KEY ISSUES AND ECONOMIC IMPLICATIONS OF A UNIFFED EUROPEAN MARKET AFTER 1992 FOR OIC MEMBER COUNTRIES - 1391/7/16 -
:: REGULATION AND SUOPER VISION OF ISLAMIC BANKS - 1391/7/16 -
:: ZAKAH MANAGMENT IN SOME MUSLIM SOCIETIES - 1391/7/16 -
:: PHILOSOPHY OF ISLAMIC SHARI"AH AND ITS CONTRIBUTION TO THE SCIENCE - 1391/7/16 -
:: RESOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS OF THE COUNCIL OF THE ISLAMIC FIQH ACADEMY 1985 - 2000 - 1391/7/16 -
:: SHARI،AH RULING (HUKM) ON CONTEMPORARY BANKING TRANSACTIONS WITH INTEREST - 1391/7/16 -
:: DEVELOPMENT OF ISLAMIC BANKING ACTIVITY:PROBLEMS AND PROSPECTS - 1391/7/16 -
:: PROFIT VERSUS BANK INTEREST IN ECONOMIC ANALYSIS AND ISLAMIC LAW - 1391/7/16 -
:: MUDARABAH AND THE PAKISTAN PERSPEVTIVE - 1391/7/16 -
:: WHAT IS ISLAMIC ECONOMICS - 1391/7/16 -
:: Economic Cooperation For Regional Stability - 1391/6/9 -
:: The Economics Of Participation - 1391/6/9 -
:: Engineering Goods Industry For member Countries:Cooperation Policies To Enhance Production And Trade - 1391/6/9 -
:: Islamic Socioeconomic Institutions And Mobilization Of Resources With Special Reference To Hajj - 1391/6/9 -
:: Towards An Islamic Financial Market - 1391/6/9 -
:: Instruments Of Meeting Budget Deficit In Islamic Economy - 1391/6/9 -
:: Islamic Financial Instruments To Manage Short - Term Excess Liquidity - 1391/6/9 -
:: Economic Of Diminishimg Musharakah - 1391/6/7 -
:: Financing Agriculture Through Islamic Model And Instruments:Practical Scenarios And Applicability - 1391/6/7 -
:: Drought In Africa:Policy Issues And Implications For Development - 1391/6/7 -
:: Economics Of Small Business In Islam - 1391/6/7 -
:: Shari Ah.Economic And Accounting Framework Of Bay Al Salam In The Light Of Contemporary Application - 1391/6/7 -
:: Islamic Futures And Their Markets - 1391/6/7 -
:: AN ISLAMIC SETTING - 1391/6/7 -
:: Profit-Loss Sharing Model For External Financing - 1391/6/7 -
:: Land Ownership In Islam - 1391/6/7 -
:: Principles Of Islamic Financing - 1391/6/7 -
:: Understandig Islamic Finance A Stady Of The Securities Market In An Islamic Framework - 1391/6/7 -
:: land Tenure - 1391/6/7 -
:: Financing Development In Islam - 1391/6/7 -
:: Lessons In Islamic Economics - 1391/6/7 -
:: Islamic Banking Modes For House Building Financing - 1391/6/7 -
:: Countertrade:Policies And Practices In Oic Member Countries - 1391/6/7 -
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران Islamic Economics Scientific Association of Iran
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 133 queries by YEKTAWEB 4331