[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مشخصات انجمن::
اعضاء انجمن::
رئیس انجمن::
تفاهم‌نامه‌های انجمن::
مجلات انجمن::
صورت جلسات::
کمیته‌های انجمن::
بانک اطلاعات::
نشریه اقتصاد اسلامی::
نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی::
نشریه نظریه های کاربردی اقتصاد::
اخبار نشست‌ها::
اخبار همایش::
جشنواره اقتصاد اسلامی::
عضویت ::
برقراری ارتباط::
پست الکترونیک::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: مصاحبه روزنامه با رییس انجمن
:: سلسله نشست‌های تخصصی با محوریت
:: اولین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی با محوریت اقتصاد و جامعه
..
:: اساسنامه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران ::

بسمه تعالی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

معاونت پژوهشی

«انجمن اقتصاد اسلامی ایران»

اساسنامه

Islamic Economic Association Of Iran

فصل اول - کلیات و اهداف

ماده1: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم،توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط نیز تشکیل گردیده است.

ماده2: انجمن موسسه ای غیرانتفاعی و در زمینه های علمی،پژوهشی و کاربردی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده3: مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی: تقاطع بزرگراه‌های شهید چمران و جلال آل‌ احمد- دانشگاه تربیت مدرس- پژوهشکده اقتصاد- طبقه دوم-دبیرخانه انجمن اقتصاد اسلامی ایران- شماره تلفن: 82883923 و دورنگار: 88008571 –صندوق پستی: 316-14115 می باشد و شعب آن می‌تواند در هر منطقه‌ای از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند و به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

فصل دوم:وظایف و فعالیت ها

ماده5: به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1)این اساسنامه،انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1-5-انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح بین المللی با همکاری محققان و متخصصان در زمینه اقتصاد اسلامی.

2-5-همکاری با نهاد های اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه اقتصاد اسلامی.

3-5-ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-5-ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی (پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح).

فصل سوم:انواع و شرایط عضویت

ماده6: انواع و نحوه عضویت و شرایط اعضاء به شرح ذیل می باشد:

1-6-عضویت پیوسته:

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد:

الف)در رشته های اقتصاد و با گرایش اقتصاد اسلامی.

ب)در رشته های اقتصادی و دارای حداقل دو مقاله انتشار یافته در مجلات علمی – پژوهشی مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در زمینه اقتصاد اسلامی هستند، می توانند به عضویت در انجمن درآیند.

2-6-عضویت وابسته: افرادی که دارای شرایط زیر هستند می توانند به عضویت در انجمن درآیند: کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 فعالیت موثر داشته باشند.

3-6-اعضای موسساتی(حقوقی): سازمان هایی که در زمینه علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره1: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذمور در بند 1-6 می باشند در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در آن بند، با تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت پیوسته درآیند.

تبصره2: اعضای موسسات به مثابه عضو وابسطه انجمن محسوب می شوند.

ماده7: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

1-8-استعفای کتبی

2-8-عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره1: تایید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده9:

الف)مجمع عمومی ب)هیأت مدیره ج)بازرسان

الف-مجمع عمومی

ماده10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

1-10-مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

2-10-در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم با فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

3-10-مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بصورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره2: یک سوم از اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نماید مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرسان انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی،ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

تبصره3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

ماده11:وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

1-11-انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان

2-11-تصویب خط مشی انجمن

3-11-بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرسان

4-11-تعیین میزان حق عضویت

5-11-تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

6-11-عزل هیأت مدیره و بازرسان 7

-11-تصویب انحلال انجمن

8-11-بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

تبصره1: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس،یک منشی و دو ناظراداره می شوند.

تبصره2: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره3: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

تبصره4: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای 5-11 و 6-11 و 7-11 تشکیل می شوند و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ب)هیأت مدیره:

ماده12: هیأت مدیره مرکب از 5نفر عضو اصلی و 2نفر عضو علی البدل می باشد. که هر 3سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

1-12-هیچ یک از اعضاء نمی توانند بیش از دو بار متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

2-12-عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

3-12-هیأت مدیره حداکثر تا دو هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید. (انتخاب رئیس،نایب رئیس و خزانه دار)

4-12-کلیه اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس معتبر خواهد بود.

5-12-هیأت مدیره موظف است بر حسب نیازهر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل 3روز است.

6-12-جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاءرسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.

7-12-کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می شود.

8-12-شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

9-12-در صورت استعفا، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانه دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد. 10-12-شرکت بازرسان در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

11-12-هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام وبلافاصله نتایج را همراه صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره پیشین با تایید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده13: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13-اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

2-13-تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

3-13-هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل وانتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد.

4-13-جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است: هیأت مدیره اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشند.

5-13-تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر. 13-6-اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق وکیل غیر.

7-13-انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

8-13-اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

9-13-جلب هدایا و کمکهای مالی.

10-13-اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی.

11-13-اتخاذ تصمیم در موردعضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

ج)بازرسان

ماده14: مجمع عمومی عادی 2نفر را به عنوان بازرسان اصلی و 1نفر را به عنوان عضو علی البدل برای مدت 3سال انتخاب می نماید. تبصره:انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده15: وظایف بازرسان به شرح زیر است:

1-15-بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2-15-بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عمکلرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

3-15-گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید وشرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی دردسترس بازرسان قرار گیرد.

فصل پنجم:گروه های علمی انجمن

ماده16: انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد. این گروه ها و کمیته ها بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازند.

1-گروه های تخصصی

2-گروه های آموزشی و پژوهش

3-کمیته انتشارات

4-کمیته آمار و اطلاعات

5-کمیته پذیرش و روابط عمومی

6-کمیته گردهمایی های علمی

1-16-انجمن می تواند گروه ها و کمیته های دیگری را بر حسب نیاز تشکیل دهند.

فصل ششم:بودجه و موارد متفرقه

ماده17: منابع مالی انجمن عبارتنداز:

1-17-حق عضویت اعضاء

2-17-درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات

3-17-دریافت هدایا و کمک ها.

4-17-کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده18: درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

ماده20: هیچ یک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده21: کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده22: هرگونه تفییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

 ماده24: در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی،همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظروزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده25: این اساسنامه مشتمل بر6فصل،25ماده،54زیر ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ 4/10/1382 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسیده است.

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 4935 بار   |   دفعات چاپ: 1115 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 108 بار   |   0 نظر
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران Islamic Economics Scientific Association of Iran
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4414